En liste sorteret efter et datafelt kan konverteres til en tabel:

abc <TAB> X01:27
abc <TAB> X03:15
abc <TAB> X05:19
def <TAB> X02:10
def <TAB> X05:7
def <TAB> X06:19
def <TAB> X01:13

Køre filen genne programmet Merge by label

abc <TAB> X01:27
 <TAB> X03:15
 <TAB> X05:19
def <TAB> X02:10
 <TAB> X05:7
 <TAB> X06:19
 <TAB> X01:13

Erstat alle linier der starter med et bogstav eller tal med X00: med regex:

^([a-zA-Z0-9])(.*?)\t

- erstat med:
\nX00:\1\2\n\t
X00:abc
X01:27
X03:15
X05:19
X00:def
X02:10
X05:7
X06:19
X01:13

Indsæt et "end-of-record" mærke:

\nX00: erstat med \nXXX: \n\nX00:

og fjern evt. XXX: før første posts X00: - og indsæt et afsluttende \nXXX: \n efter sidste posts sidste linie:

X00:abc
X01:27
X03:15
X05:19
XXX:  

X00:def
X02:10
X05:07
X06:19
X01:13
XXX:

NB: filen skal begynde med en blank linie før første X00:
Sorteringsrækkefølgen af "tags" er uden betydning
Til slut erstattes hver af de tilstedværende ^\telement_ med et tilhørende X01. X02, .. X15-tag,

X00:abc
X01:27
X03:15
X05:19
XXX:  

X00:def
X02:10
X05:07
X06:19
X01:13
XXX:

Kør derefter filen gennem programmet X15_split:

X0  | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6
abc | 27 | .. | 15 | .. | 19 | ..
def | 13 | 10 | .. | .. | 07 | 19

husk at notere ned, hvad hver X..-tag betyder. Hvis tabellen skal bruges i et regneark eller database, kan man lade

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License