Tabletest
Subject Matter Value
Egg Carton Quantity Twelve
No. of wheels on car Two
No. of hot cross buns Six
for i:=1 to 100 do begin
write('Number: ',i);
end

\tuuid\t \t0_uuid\t Husk TAB tegn til venstre og højre - eller: hvis du bruger uuid som nøgle i første søjle i alle ark: ^uuid\t erstat med: 0_uuid\t


Lys grøn: #9AEB8F Lys blå: #8EBAEA Lys lilla: #ED90D1

Lys gul: #FEFB9A Lys grøn: #99EC8F Lys blå: #8EE6EA

Lys gul: #FEFB9A Lys grøn: #99EC8F Lys rød: #FB989D

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License