EditPad - Tekstbehandling med regex

EditPad Pro - fuldt funktionel gratis demo-udgave - eller EditPad Lite - helt gratis udgave med samme regex værktøjer, sortering af tekst og dubletfjernelse som store udgave. I Lite udgaven kan man ikke arbejde med tekstblokke inden i anden tekst - andre forskelle: se her

EditPad troubleshooting

Tilføj EditPad til "Send til menu" (åbnes med højreklik):

Åbn C:\Users\<yourusername>\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo, åbn i andet vindue: C:\Program Files\Just Great Software\EditPad Pro 7 og kopier EditPad.exe til SendTo-vinduet

Enkelte tegn vises på skærm som "kinesiske"

KInesiske_tegn.png
mens de kan søges som alm. tegn, f.eks. æ og har tegnværdien for æ (vis med CTRL-H): E6 - fejlen opstår, når EditPad med standard-opsætning UTF-8 format åbner et dokument gemt i Windows 1252 (eller Latin-1) format. Løsning:
EditPad_text_encoding.png

EditPad > Convert > Text Encoding >
Original Encoding: Unicode, UTF-8
Interpret the original data as … vælg her:
New Encoding: Windows 1252: Western European

- derefter:

EditPad > Convert > Text Encoding >
Original Encoding: Windows 1252: Western European
Encode the original data with another character set -> Vælg Unicode, UTF-8 og gem

Enkelte tegn vises som �

Hex UTF-8 bytes: EF BF BD
Latin-1 characters bytes: ï ¿ ½

"replacement character": � - kan repræsentere ethvert bogstav udenfor a-z, man må derfor aldrig foretage en global find/erstat med første forekomst, som f.eks. åbenlyst skal være et ø.

Gode regex vejledninger

Regular-Expressions Info
http://rexegg.com/
Learn regular expressions in about 55 minutes
TextWrangler User manual: Kapitel 8: Searching with Grep

Regular Expressions Cookbook by Jan Goyvaerts and Steven Levithan, 1.ed. 2009 -free pdf-version

- thebat - fra afsnit 3 og frem

RegExLib.com, the Internet's first Regular Expression Library

Regex testers

https://regex101.com/
http://regexhero.net/tester/ - virker kun i Firefox 12+ og kræver Microsoft Silverlight
Expresso - en fin regex-bygger og -tester
http://regexr.com/ - do.
http://www.weitz.de/regex-coach/ - do.

http://www.addedbytes.com/cheat-sheets/regular-expressions-cheat-sheet/

https://www.youtube.com/watch?v=EkluES9Rvak

Meget kort oversigt

Andre regex-værktøjer

http://regexpal.com/ - web-baseret: indsæt tekstprøve og regex - viser mulige match
https://regexhero.net/buy/
http://regex.larsolavtorvik.com/
http://www.regexpal.com/
http://gskinner.com/RegExr/ - og i desktop-version: http://www.gskinner.com/RegExr/desktop/

http://www.zytrax.com/tech/web/regex.htm
http://blog.creativeitp.com/posts-and-articles/editors/understanding-regex-with-notepad/

http://forums.textpad.com/viewforum.php?f=14&sid=af4a58b1ee33ec5528d20a03f515ea5a

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License