URL'er

Dokumenttitler gøres søgbare som URL'er:

I mange databaser kan man indsætte søgeprofilen direkte i URL'en:

Making Chocolate-covered Broccoli: Designing a Mobile Learning Game about Food for Young People with Diabetes
Glasemann, M., Kanstrup, A. M. & Ryberg, T. 2010 Proceedings of the 8th ACM conference on Designing Interactive Systems. Halskov, K. & Graves Petersen, M. (red.). Association for Computing Machinery, s. 262-271 10 s.

Indsæt først URL til database + kommando, i VBN-basen:

http://vbn.aau.dk/da/searchall.html?searchall=Making Chocolate-covered Broccoli: Designing a Mobile Learning Game about Food for Young People with Diabetes

Dernæst erstattes alle mellemrum, parenteser og andre ikke-bogstaver og ikke-tal med deres URL-escape-koder: mellemrum erstattes med %20:

searchall=(.*?) — med afsluttende space efter (.*?) — erstat med:

searchall=\1%20 - og gentag find/erstat lige så mange gange ordmellemrum findes i filens linier med titler.

http://vbn.aau.dk/da/searchall.html?searchall=Making%20Chocolate-covered%20Broccoli:%20Designing%20a%20Mobile%20Learning%20Game%20about%20Food%20for%20Young%20People%20with%20Diabetes

Ikke alle specialtegn behøver URL-escapes, men hvis URL-strengen ikke "virker" (eller ikke bliver "blå") ved den simple mellemrum -> %20 udskiftning, kan følgende erstat måske løse problemet:

Character Escape Code
SPACE %20
[ %5B
] %5D
( %28
) %29
{ %7B
} %7D
; %3B
/ %2F
? %3F
: %3A
= %3D
& %26
$ %24
< %3C
> %3E
# %23
% %25
| %7C
\ %5C
^ %5E
~ %7E
Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License