VBN datafelter (april 2014)

Alle datafelter med [0] kan forekomme dubleret med index [1], [2] .. for forfatterfelterne op til flere hundrede:

 • abstract.text[da_DK]
 • abstract.text[en_GB]
 • acceptedDuplicate
 • activityRelations[0].id
 • activityRelations[0].relatedFrom.id
 • activityRelations[0].relatedFrom.relatedFrom
 • activityRelations[0].relatedTo.id
 • activityRelations[0].relatedTo.relatedTo
 • applicant.applicant
 • applicant.id
 • articleNumber
 • bibliographicalNote.text[da_DK]
 • bibliographicalNote.text[en]
 • bibliographicalNote.text[en_GB]
 • bookSeries[0].journal.id
 • bookSeries[0].journal.journal
 • chapter
 • clippingRelations[0].id
 • clippingRelations[0].relatedFrom.id
 • clippingRelations[0].relatedFrom.relatedFrom
 • clippingRelations[0].relatedTo.id
 • clippingRelations[0].relatedTo.relatedTo
 • conferenceSeries.conferenceSeries
 • conferenceSeries.id
 • created
 • creator
 • documents[0].documents
 • documents[0].id
 • DOIs[0].DOIs
 • DOIs[0].id
 • event.event
 • event.id
 • externalOrganisations[0].externalOrganisations
 • externalOrganisations[0].id
 • hostPublicationEditors[0].firstName
 • hostPublicationEditors[0].lastName
 • hostPublicationSubTitle
 • hostPublicationTitle
 • id
 • journal.articleInfluenceScore[wosImpactCsv][wos][1998]
 • journal.citedHalfLife[wosImpactCsv][wos][1998]
 • journal.eigenFactor[wosImpactCsv][wos][1998]
 • journal.electronicISSNs[0]
 • journal.fiveYearImpactFactor[wosImpactCsv][wos][1998]
 • journal.immediacyIndex[wosImpactCsv][wos][1998]
 • journal.impactFactor[wosImpactCsv][wos][1998]
 • journal.rating[baseDuFiJournalSynchronization][ISIIndexed][2011]
 • journal.rating[fiSynchronization][fi][2008] - indeholder BFI-niveau for tidsskrift/aar
 • journal.source:1998
 • journalAssociation.id
 • journalAssociation.ISSN
 • journalAssociation.title
 • journalExtension.journalNumber
 • journalExtension.pages
 • journalExtension.volume
 • keywordGroups[0.0].freeKeywords[da_DK]
 • keywordGroups[0.0].freeKeywords[en_GB]
 • keywordGroups[0].logicalName
 • language.language
 • links[0]
 • mainResearchArea.mainResearchArea
 • markedForRevalidation
 • metrics.metrics.citations[sciVerseScopusCitationMetricsProvider][scopus][1996]
 • modified
 • modifiedBy
 • noteRegardingDissertation
 • notes[0].date
 • notes[0].posterUsername
 • notes[0].text
 • numberOfPages
 • organisations[0].organisation.id
 • organisations[0].organisation.organisation
 • owner.id
 • owner.owner
 • peerReview
 • persons[0].externalOrganisations
 • persons[0].intenalExternal
 • persons[0].name
 • persons[0].person.acceptedDuplicate
 • persons[0].person.callName.firstName
 • persons[0].person.callName.lastName
 • persons[0].person.created
 • persons[0].person.creator
 • persons[0].person.dateOfBirth
 • persons[0].person.education.text[da_DK]
 • persons[0].person.education.text[en_GB]
 • persons[0].person.employeeId
 • persons[0].person.expert
 • persons[0].person.id
 • persons[0].person.keywordGroups[0.0].freeKeywords[da_DK]
 • persons[0].person.keywordGroups[0.0].freeKeywords[en_GB]
 • persons[0].person.keywordGroups[0.0].target
 • persons[0].person.keywordGroups[0].logicalName
 • persons[0].person.leavePeriod.startDate
 • persons[0].person.mainResearchArea.mainResearchArea
 • persons[0].person.modified
 • persons[0].person.modifiedBy
 • persons[0].person.name.firstName
 • persons[0].person.name.lastName
 • persons[0].person.nameVariants[0].firstName
 • persons[0].person.nameVariants[0].lastName
 • persons[0].person.nationality.nationality
 • persons[0].person.notes[0].date
 • persons[0].person.notes[0].posterUsername
 • persons[0].person.notes[0].text
 • persons[0].person.orcid
 • persons[0].person.organisationAssociations[0].jobTitle
 • persons[0].person.organisationAssociations[0].organisation.id
 • persons[0].person.organisationAssociations[0].organisation.organisation
 • persons[0].person.organisationAssociations[0].period.endDate
 • persons[0].person.organisationAssociations[0].period.startDate
 • persons[0].person.photo.id
 • persons[0].person.photo.photo
 • persons[0].person.privateAddress.city
 • persons[0].person.privateAddress.country.country
 • persons[0].person.privateAddress.postalcode
 • persons[0].person.privateAddress.road
 • persons[0].person.sex
 • persons[0].person.user.id
 • persons[0].person.user.user
 • persons[0].person.uuid
 • persons[0].person.visibility
 • persons[0].personRole
 • previousUuids[0]
 • projectRelations[0].id
 • projectRelations[0].relatedFrom.id
 • projectRelations[0].relatedFrom.relatedFrom
 • projectRelations[0].relatedTo.id
 • projectRelations[0].relatedTo.relatedTo
 • publicationCategory.publicationCategory
 • publicationDate.day
 • publicationDate.month
 • publicationDate.year
 • publicationStatus.publicationStatus
 • publisher.edition
 • publisher.electronicISBNs[0]
 • publisher.id
 • publisher.name
 • publisher.placeOfPublication
 • publisher.printISBNs[0]
 • publisher.rating[fiSynchronization][fi][2008]
 • publisher.source:2008
 • publisher.volume
 • remoteOrigin
 • Source: bibliotekDK
 • Source: Bibtex
 • Source: PubMed
 • Source: PXA Import
 • Source: RIS
 • Source: Scopus
 • Source: WOS
 • Source: aau_person
 • sourceLicensesDismissed
 • submissionYear
 • subTitle
 • title
 • translatedHostPublicationSubtitle.text[da_DK]
 • translatedHostPublicationSubtitle.text[en_GB]
 • translatedHostPublicationTitle.text[da_DK]
 • translatedHostPublicationTitle.text[en_GB]
 • translatedSubtitle.text[da_DK]
 • translatedSubtitle.text[en_GB]
 • translatedTitle.text[da_DK]
 • translatedTitle.text[en_GB]
 • typeClassification.typeClassification
 • uuid
 • visibility
 • workflowInformations[0]
Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License