Oprens PURE udtræk fra EXCEL-format

Ved download af poster fra PURE i EXCEL-format tapper man basen for alle datafelter repræsenteret i de pågældende poster, der kan være adskillige tusinde datafelter fordelt på flere-mange EXCEL-ark af max. 256 datafelter pr. ark.
Som hovedregel er kun ganske få datafelter af interesse, man finder dem lettest således:

  1. Find uuid-datafeltet og kopier det ind som første søjle i alle ark i pakken. Det er nødvendigt at slette/overskrive en eksisterende søjle, men langt de fleste datafelter er også uden betydning

Datafelter i VBN-base udtræk:

Main

uuid 000_uuid
id 001_id
mainResearchArea.mainResearchArea 002_mainResearchArea
modified 003_modified
owner.id 004_owner.id
owner.owner 005_owner.owner
peerReview 006_peerReview
postnummer 007_postnummer
publicationCategory.publicationCategory 008_pubCategory
publicationDate.day 009_pubDate.day
publicationDate.month 010_pubDate.month
publicationDate.year 011_pubDate.year
publicationStatus.publicationStatus 012_publStatus
language.language 013_language.language
lastModifiedDate 014_lastModifiedDate
typeClassification.typeClassification 015_typeClass
workflowInformations\[(\d{1,})\] 016_workflowInfo[$1]
externalPublication 017_externalPublication
previousUuids\[(\d{1,})\] 018_previousUuids[$1]
links[(\d{1,})\] 019_links[$1]

Journal type publications

journalAssociation.ISSN 020_journal.pISSN

[[row]]
[[cell style="padding: 10px; background-color: #FEFB9A; border: 1px solid silver; width: 300px;"]]
journalAssociation.id
[[/cell]]
[[cell style="padding: 10px; background-color: #99EC8F; border: 1px solid silver; width: 300px;"]]
0211_journal.id
[[/cell]]
[[/row]]
[[/table]]

[[row]]
[[cell style="padding: 10px; background-color: #FEFB9A; border: 1px solid silver; width: 300px;"]]
journal.electronicISSNs\[(\d{1,})\]
[[/cell]]
[[cell style="padding: 10px; background-color: #99EC8F; border: 1px solid silver; width: 300px;"]]
022_journal.eISSNs[$1]
[[/cell]]
[[/row]]
[[/table]]

[[row]]
[[cell style="padding: 10px; background-color: #FEFB9A; border: 1px solid silver; width: 300px;"]]
journalAssociation.title
[[/cell]]
[[cell style="padding: 10px; background-color: #99EC8F; border: 1px solid silver; width: 300px;"]]
023_journal.title
[[/cell]]
[[/row]]
[[/table]]

[[row]]
[[cell style="padding: 10px; background-color: #FEFB9A; border: 1px solid silver; width: 300px;"]]
journalExtension.volume
[[/cell]]
[[cell style="padding: 10px; background-color: #99EC8F; border: 1px solid silver; width: 300px;"]]
024_journal.volume
[[/cell]]
[[/row]]
[[/table]]

[[row]]
[[cell style="padding: 10px; background-color: #FEFB9A; border: 1px solid silver; width: 300px;"]]
journalExtension.journalNumber
[[/cell]]
[[cell style="padding: 10px; background-color: #99EC8F; border: 1px solid silver; width: 300px;"]]
025_journal.Number
[[/cell]]
[[/row]]
[[/table]]

[[row]]
[[cell style="padding: 10px; background-color: #FEFB9A; border: 1px solid silver; width: 300px;"]]
journalExtension.pages
[[/cell]]
[[cell style="padding: 10px; background-color: #99EC8F; border: 1px solid silver; width: 300px;"]]
026_journal.pages
[[/cell]]
[[/row]]
[[/table]]

[[row]]
[[cell style="padding: 10px; background-color: #FEFB9A; border: 1px solid silver; width: 300px;"]]
title
[[/cell]]
[[cell style="padding: 10px; background-color: #99EC8F; border: 1px solid silver; width: 300px;"]]
027_title
[[/cell]]
[[/row]]
[[/table]]

[[row]]
[[cell style="padding: 10px; background-color: #FEFB9A; border: 1px solid silver; width: 300px;"]]
subTitle
[[/cell]]
[[cell style="padding: 10px; background-color: #99EC8F; border: 1px solid silver; width: 300px;"]]
028_subTitle
[[/cell]]
[[/row]]
[[/table]]

[[row]]
[[cell style="padding: 10px; background-color: #FEFB9A; border: 1px solid silver; width: 300px;"]]
DOIs\[(\d{1,})\]\.DOIs
[[/cell]]
[[cell style="padding: 10px; background-color: #99EC8F; border: 1px solid silver; width: 300px;"]]
029_DOIs[$1]
[[/cell]]
[[/row]]
[[/table]]

[[/table]]

Book type publications

hostPublicationTitle 030_hostPublTitle

[[row]]
[[cell style="padding: 10px; background-color: #FEFB9A; border: 1px solid silver; width: 300px;"]]
hostPublicationSubTitle
[[/cell]]
[[cell style="padding: 10px; background-color: #99EC8F; border: 1px solid silver; width: 300px;"]]
031_hostPublSubTitle
[[/cell]]
[[/row]]
[[/table]]

[[row]]
[[cell style="padding: 10px; background-color: #FEFB9A; border: 1px solid silver; width: 300px;"]]
chapter
[[/cell]]
[[cell style="padding: 10px; background-color: #99EC8F; border: 1px solid silver; width: 300px;"]]
032_chapter
[[/cell]]
[[/row]]
[[/table]]

[[row]]
[[cell style="padding: 10px; background-color: #FEFB9A; border: 1px solid silver; width: 300px;"]]
numberOfPages
[[/cell]]
[[cell style="padding: 10px; background-color: #99EC8F; border: 1px solid silver; width: 300px;"]]
033_numberOfPages
[[/cell]]
[[/row]]
[[/table]]

[[row]]
[[cell style="padding: 10px; background-color: #FEFB9A; border: 1px solid silver; width: 300px;"]]
publisher.edition
[[/cell]]
[[cell style="padding: 10px; background-color: #99EC8F; border: 1px solid silver; width: 300px;"]]
034_publisher.edition
[[/cell]]
[[/row]]
[[/table]]

[[row]]
[[cell style="padding: 10px; background-color: #FEFB9A; border: 1px solid silver; width: 300px;"]]
publisher.volume
[[/cell]]
[[cell style="padding: 10px; background-color: #99EC8F; border: 1px solid silver; width: 300px;"]]
035_publisher.volume
[[/cell]]
[[/row]]
[[/table]]

[[row]]
[[cell style="padding: 10px; background-color: #FEFB9A; border: 1px solid silver; width: 300px;"]]
publisher.id
[[/cell]]
[[cell style="padding: 10px; background-color: #99EC8F; border: 1px solid silver; width: 300px;"]]
036_book_publisher.id
[[/cell]]
[[/row]]
[[/table]]

[[row]]
[[cell style="padding: 10px; background-color: #FEFB9A; border: 1px solid silver; width: 300px;"]]
publisher.electronicISBNs\[(\d{1,})\]
[[/cell]]
[[cell style="padding: 10px; background-color: #99EC8F; border: 1px solid silver; width: 300px;"]]
037_book.eISBNs[$1]
[[/cell]]
[[/row]]
[[/table]]

[[row]]
[[cell style="padding: 10px; background-color: #FEFB9A; border: 1px solid silver; width: 300px;"]]
publisher.name
[[/cell]]
[[cell style="padding: 10px; background-color: #99EC8F; border: 1px solid silver; width: 300px;"]]
038_book_publisher.name
[[/cell]]
[[/row]]
[[/table]]

[[row]]
[[cell style="padding: 10px; background-color: #FEFB9A; border: 1px solid silver; width: 300px;"]]
publisher.placeOfPublication
[[/cell]]
[[cell style="padding: 10px; background-color: #99EC8F; border: 1px solid silver; width: 300px;"]]
039_book.placeOfPub
[[/cell]]
[[/row]]
[[/table]]

[[row]]
[[cell style="padding: 10px; background-color: #FEFB9A; border: 1px solid silver; width: 300px;"]]
hostPublicationEditors\[(\d{1,})\]\.firstName
[[/cell]]
[[cell style="padding: 10px; background-color: #99EC8F; border: 1px solid silver; width: 300px;"]]
040_hostPublEditors[$1].firstName
[[/cell]]
[[/row]]
[[/table]]

[[row]]
[[cell style="padding: 10px; background-color: #FEFB9A; border: 1px solid silver; width: 300px;"]]
hostPublicationEditors\[(\d{1,})\]\.lastName
[[/cell]]
[[cell style="padding: 10px; background-color: #99EC8F; border: 1px solid silver; width: 300px;"]]
041_hostPublEditors[$1].lastName
[[/cell]]
[[/row]]
[[/table]]

[[row]]
[[cell style="padding: 10px; background-color: #FEFB9A; border: 1px solid silver; width: 300px;"]]
publisher.printISBNs\[(\d{1,})\]
[[/cell]]
[[cell style="padding: 10px; background-color: #99EC8F; border: 1px solid silver; width: 300px;"]]
042_book.pISBNs[$1]
[[/cell]]
[[/row]]
[[/table]]

[[row]]
[[cell style="padding: 10px; background-color: #FEFB9A; border: 1px solid silver; width: 300px;"]]
bookSeries\[(\d{1,})\]\.journal.id
[[/cell]]
[[cell style="padding: 10px; background-color: #99EC8F; border: 1px solid silver; width: 300px;"]]
043_bookSeries[$1].journal.id
[[/cell]]
[[/row]]
[[/table]]

[[row]]
[[cell style="padding: 10px; background-color: #FEFB9A; border: 1px solid silver; width: 300px;"]]
bookSeries\[(\d{1,})\]\.journal.journal
[[/cell]]
[[cell style="padding: 10px; background-color: #99EC8F; border: 1px solid silver; width: 300px;"]]
044_bookSeries[$1].journal
[[/cell]]
[[/row]]
[[/table]]

[[row]]
[[cell style="padding: 10px; background-color: #FEFB9A; border: 1px solid silver; width: 300px;"]]
conferenceSeries.conferenceSeries
[[/cell]]
[[cell style="padding: 10px; background-color: #99EC8F; border: 1px solid silver; width: 300px;"]]
045_conferenceSeries
[[/cell]]
[[/row]]
[[/table]]

[[row]]
[[cell style="padding: 10px; background-color: #FEFB9A; border: 1px solid silver; width: 300px;"]]
conferenceSeries.id
[[/cell]]
[[cell style="padding: 10px; background-color: #99EC8F; border: 1px solid silver; width: 300px;"]]
046_conferenceSeries.id
[[/cell]]
[[/row]]
[[/table]]

[[row]]
[[cell style="padding: 10px; background-color: #FEFB9A; border: 1px solid silver; width: 300px;"]]
event.event
[[/cell]]
[[cell style="padding: 10px; background-color: #99EC8F; border: 1px solid silver; width: 300px;"]]
047_event
[[/cell]]
[[/row]]
[[/table]]

[[/table]]

Personal data

persons\[(\d{1,})\]\.person.id 050_pers[$1].pers.id

[[row]]
[[cell style="padding: 10px; background-color: #FEFB9A; border: 1px solid silver; width: 300px;"]]
persons\[(\d{1,})\]\.person.uuid
[[/cell]]
[[cell style="padding: 10px; background-color: #99EC8F; border: 1px solid silver; width: 300px;"]]
051_pers[$1].uuid
[[/cell]]
[[/row]]
[[/table]]

[[row]]
[[cell style="padding: 10px; background-color: #FEFB9A; border: 1px solid silver; width: 300px;"]]
persons\[(\d{1,})\]\.person.employeeId
[[/cell]]
[[cell style="padding: 10px; background-color: #99EC8F; border: 1px solid silver; width: 300px;"]]
052_pers[$1].employeeId
[[/cell]]
[[/row]]
[[/table]]

[[row]]
[[cell style="padding: 10px; background-color: #FEFB9A; border: 1px solid silver; width: 300px;"]]
persons\[(\d{1,})\]\.person.name.lastName
[[/cell]]
[[cell style="padding: 10px; background-color: #99EC8F; border: 1px solid silver; width: 300px;"]]
053_pers[$1].name.last
[[/cell]]
[[/row]]
[[/table]]

[[row]]
[[cell style="padding: 10px; background-color: #FEFB9A; border: 1px solid silver; width: 300px;"]]
persons\[(\d{1,})\]\.person.name.firstName
[[/cell]]
[[cell style="padding: 10px; background-color: #99EC8F; border: 1px solid silver; width: 300px;"]]
054_pers[$1].name.first
[[/cell]]
[[/row]]
[[/table]]

[[row]]
[[cell style="padding: 10px; background-color: #FEFB9A; border: 1px solid silver; width: 300px;"]]
persons\[(\d{1,})\]\.externalOrganisation
[[/cell]]
[[cell style="padding: 10px; background-color: #99EC8F; border: 1px solid silver; width: 300px;"]]
055_pers[$1].extOrg
[[/cell]]
[[/row]]
[[/table]]

[[row]]
[[cell style="padding: 10px; background-color: #FEFB9A; border: 1px solid silver; width: 300px;"]]
persons\[(\d{1,})\]\.intenalExternal
[[/cell]]
[[cell style="padding: 10px; background-color: #99EC8F; border: 1px solid silver; width: 300px;"]]
056_pers[$1].intExt
[[/cell]]
[[/row]]
[[/table]]

[[row]]
[[cell style="padding: 10px; background-color: #FEFB9A; border: 1px solid silver; width: 300px;"]]
persons\[(\d{1,})\]\.name
[[/cell]]
[[cell style="padding: 10px; background-color: #99EC8F; border: 1px solid silver; width: 300px;"]]
057_pers[$1].name
[[/cell]]
[[/row]]
[[/table]]

[[row]]
[[cell style="padding: 10px; background-color: #FEFB9A; border: 1px solid silver; width: 300px;"]]
persons\[(\d{1,})\]\.person.dateOfBirth
[[/cell]]
[[cell style="padding: 10px; background-color: #99EC8F; border: 1px solid silver; width: 300px;"]]
058_pers[$1].pers.dateBirth
[[/cell]]
[[/row]]
[[/table]]

[[row]]
[[cell style="padding: 10px; background-color: #FEFB9A; border: 1px solid silver; width: 300px;"]]
persons\[(\d{1,})\]\.person.education.text\[da_DK]
[[/cell]]
[[cell style="padding: 10px; background-color: #99EC8F; border: 1px solid silver; width: 300px;"]]
059_pers[$1].pers.educ.dk
[[/cell]]
[[/row]]
[[/table]]

[[row]]
[[cell style="padding: 10px; background-color: #FEFB9A; border: 1px solid silver; width: 300px;"]]
persons\[(\d{1,})\]\.person.education.text\[en_GB]
[[/cell]]
[[cell style="padding: 10px; background-color: #99EC8F; border: 1px solid silver; width: 300px;"]]
060_pers[$1].pers.educ.en
[[/cell]]
[[/row]]
[[/table]]

[[row]]
[[cell style="padding: 10px; background-color: #FEFB9A; border: 1px solid silver; width: 300px;"]]
persons\[(\d{1,})\]\.person.mainResearchArea.mainResearchArea
[[/cell]]
[[cell style="padding: 10px; background-color: #99EC8F; border: 1px solid silver; width: 300px;"]]
061_pers[$1].mainResearchArea
[[/cell]]
[[/row]]
[[/table]]

[[row]]
[[cell style="padding: 10px; background-color: #FEFB9A; border: 1px solid silver; width: 300px;"]]
persons\[(\d{1,})\]\.person.organisationAssociations\[(\d{1,})\]\.jobTitle
[[/cell]]
[[cell style="padding: 10px; background-color: #99EC8F; border: 1px solid silver; width: 300px;"]]
070_$1_$2_pers[$1].orgAss[$2].jobTitle
[[/cell]]
[[/row]]
[[/table]]

[[row]]
[[cell style="padding: 10px; background-color: #FEFB9A; border: 1px solid silver; width: 300px;"]]
persons\[(\d{1,})\]\.person.organisationAssociations\[(\d{1,})\]\.organisation.id
[[/cell]]
[[cell style="padding: 10px; background-color: #99EC8F; border: 1px solid silver; width: 300px;"]]
070_$1_$2_pers[$1].orgAss[$2].org.id
[[/cell]]
[[/row]]
[[/table]]

[[row]]
[[cell style="padding: 10px; background-color: #FEFB9A; border: 1px solid silver; width: 300px;"]]
persons\[(\d{1,})\]\.person.organisationAssociations\[(\d{1,})\]\.organisation.organisation
[[/cell]]
[[cell style="padding: 10px; background-color: #99EC8F; border: 1px solid silver; width: 300px;"]]
070_$1_$2_pers[$1].orgAss[$2].org.org
[[/cell]]
[[/row]]
[[/table]]

[[row]]
[[cell style="padding: 10px; background-color: #FEFB9A; border: 1px solid silver; width: 300px;"]]
persons\[(\d{1,})\]\.person.organisationAssociations\[(\d{1,})\]\.period.endDate
[[/cell]]
[[cell style="padding: 10px; background-color: #99EC8F; border: 1px solid silver; width: 300px;"]]
070_$1_$2_pers[$1].orgAss[$2].endDate
[[/cell]]
[[/row]]
[[/table]]

[[row]]
[[cell style="padding: 10px; background-color: #FEFB9A; border: 1px solid silver; width: 300px;"]]
persons\[(\d{1,})\]\.person.organisationAssociations\[(\d{1,})\]\.period.startDate
[[/cell]]
[[cell style="padding: 10px; background-color: #99EC8F; border: 1px solid silver; width: 300px;"]]
070_$1_$2_pers[$1].orgAss[$2].startDate
[[/cell]]
[[/row]]
[[/table]]

[[/table]]

Organisations

organisations\[(\d{1,})\]\.organisation.id 080_org[$1].id

[[row]]
[[cell style="padding: 10px; background-color: #FEFB9A; border: 1px solid silver; width: 300px;"]]
organisations\[(\d{1,})\]\.organisation.organisation
[[/cell]]
[[cell style="padding: 10px; background-color: #99EC8F; border: 1px solid silver; width: 300px;"]]
081_org[$1].org
[[/cell]]
[[/row]]
[[/table]]

[[/table]]

Patent type info

patentNumber 090_patentNumber

[[row]]
[[cell style="padding: 10px; background-color: #FEFB9A; border: 1px solid silver; width: 300px;"]]
IPC
[[/cell]]
[[cell style="padding: 10px; background-color: #99EC8F; border: 1px solid silver; width: 300px;"]]
091_IPC
[[/cell]]
[[/row]]
[[/table]]

[[row]]
[[cell style="padding: 10px; background-color: #FEFB9A; border: 1px solid silver; width: 300px;"]]
applicant.applicant
[[/cell]]
[[cell style="padding: 10px; background-color: #99EC8F; border: 1px solid silver; width: 300px;"]]
092_applicant
[[/cell]]
[[/row]]
[[/table]]

[[/table]]

Source info

Source: PubMed 100_Source: PubMed

[[row]]
[[cell style="padding: 10px; background-color: #FEFB9A; border: 1px solid silver; width: 300px;"]]
Source: Scopus
[[/cell]]
[[cell style="padding: 10px; background-color: #99EC8F; border: 1px solid silver; width: 300px;"]]
101_Source: Scopus
[[/cell]]
[[/row]]
[[/table]]

[[row]]
[[cell style="padding: 10px; background-color: #FEFB9A; border: 1px solid silver; width: 300px;"]]
Source: WOS
[[/cell]]
[[cell style="padding: 10px; background-color: #99EC8F; border: 1px solid silver; width: 300px;"]]
102_Source: WOS
[[/cell]]
[[/row]]
[[/table]]

[[row]]
[[cell style="padding: 10px; background-color: #FEFB9A; border: 1px solid silver; width: 300px;"]]
Source: aau_person
[[/cell]]
[[cell style="padding: 10px; background-color: #99EC8F; border: 1px solid silver; width: 300px;"]]
103_Source: aau_person
[[/cell]]
[[/row]]
[[/table]]

[[row]]
[[cell style="padding: 10px; background-color: #FEFB9A; border: 1px solid silver; width: 300px;"]]
noteRegardingDissertation
[[/cell]]
[[cell style="padding: 10px; background-color: #99EC8F; border: 1px solid silver; width: 300px;"]]
104_noteDissertation
[[/cell]]
[[/row]]
[[/table]]

[[row]]
[[cell style="padding: 10px; background-color: #FEFB9A; border: 1px solid silver; width: 300px;"]]
netPublicationType
[[/cell]]
[[cell style="padding: 10px; background-color: #99EC8F; border: 1px solid silver; width: 300px;"]]
105_netPublicationType
[[/cell]]
[[/row]]
[[/table]]

[[/table]]

Evt. kan man nøjes med - eller supplere med følgende find/erstat:

\t person.organisationAssociations\t \t orgAss\t
\t person.keywordContainers\t \t keyCont
\t .person.nameVariants\t \t .nameVar\t
\t persons[\t \t p[\t
\t .organisation.\t \t .org.\t
\t organisations[

Pæne bibliografiske poster kan samles ud fra enkelte af disse datafelter:

Bogtype:

Udvælg datafelterne (i givne rækkefølge) - ialt 11 felter:

typeClassification.typeClassification | uuid | title |subTitle | hostPublicationEditors[0].firstName | hostPublicationEditors[0].lastName | hostPublicationTitle | hostPublicationSubTitle| numberOfPages | publisher.placeOfPublication | publisher.name

Find:

(.*?)\t(.*?)\t(.*?)\t(.*?)\t(.*?)\t(.*?)\t(.*?)\t(.*?)\t(.*?)\t(.*?)\t(.*?)$

erstat med:

\1\t\2\t\3 - \4, in: \5, \6 (ed.): \7 - \8, \9 pages; \10, \11


Tidsskrifttype - Tidsskriftartikel, Letter, Review, Konferenceartikel i tidsskrift, Konferenceabstract i tidsskrift.

Tidsskrifttype (6 datafelter):

000_uuid\t023_journal.title\t024_journal.volume\t025_journal.Number\t026_journal.pages\t027_title\t028_subTitle

Find:

(.*?)\t(.*?)\t(.*?)\t(.*?)\t(.*?)\t(.*?)$

Erstat med:
\1\t\2 \3[\4]: \5 | \6 - \7

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License