VBN-poster fra kildekode

VBN-basens poster kan udtrækkes gennem web-grænsefladen vha et PERL-program der høster posterne 500 ad gangen og skriver den HTML-formatterede kildekode til en samlet tekstfil. Programmet genereres af Bibliometry Toolbox > Webscraper.

Hvis fulde forfatternavne ønskes, skal følgende URL-syntaks overholdes:

http://vbn.aau.dk/da/publications/search.html?page=0&pageSize=500

http://vbn.aau.dk/da/persons/john-kruuse(bb330987-1655-416b-ac58-ce66754d6b8a)/publications.html

http://vbn.aau.dk/da/organisations/institut-for-arkitektur-og-medieteknologi(f8719ab3-f92e-4e56-9538-49ba29ac52d6).html

eller (uden navn):

http://vbn.aau.dk/da/persons/pp_bb330987-1655-416b-ac58-ce66754d6b8a/publications.html

http://vbn.aau.dk/da/organisations/pp_f8719ab3-f92e-4e56-9538-49ba29ac52d6/publications.html

For enkelt-publikationer:

http://vbn.aau.dk/da/publications/pp_7217f4ce-c0ce-485d-b8a9-f47fa40aa82c.html

Denne fil kan oprenses vha et andet PERL-program xxx der genererer en tagged fil med datafelterne xxx. Filen kan omdannes til en simpel tabulator-separeret fil med datafelterne (og overskrift): zzz

Person- og tidsskriftnavne

Personnavne med tilhørende uuid-nummer (for AAU-ansatte) kan udtrækkes fra kildekoden med:

<a rel="Person" href="http://vbn\.aau\.dk/da/persons/.*?\((.*?)\)\.html" class="link"><span>(.*?)</span></a>

; \2 [\1];

Og tilsvarende for tidsskriftnavn:

<a rel="Journal" href="http://vbn.aau.dk/da/journals/.*?\((.*?)\)\.html" class="link"><span>(.*?)</span></a>

\2 [\1]

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License