Web Of Science: Cited Reference Search

WoS Cited Reference search giver os mulighed for at også at finde citationstal for de publikationer, der enten ikke er indekseret: hele bøger, kapitler i bøger, mange konferencebidrag m.m. og de artikler fra de primært WoS-indekserede publikationer der er citeret så forkert, at WoS ikke har matchet citationen og dermed heller ikke har optalt den sammen med artiklens øvrige citationer.

En cited reference search er altid baseret på førsteforfatter publikationen + evt begrænsninger mht. udgivelsesår, det er sjældent muligt at foretage en meningsfyldt afgrænsning på "Cited work" fordi konferencers, tidsskrifters og bøgers titler kan være forkortet på mange forskellige måder.

Fra en Cited Reference Search kan man høste kildekoden for hver side med op til 50 mulige citationsvarianter, hvis en søgeprofil giver mere end 50 hits, kan man vise siderne en ad gangen, hente kildeteksten (Windows: CTRL-U) og samle den i een samlet tekstfil - eller gemme hver sides kildekode, navngive på en genkendelig måde og til slut flette sidernes indhold.

Oprens datafelter fra kildekode

Kildekoden rummer langt flere datafelter end web-siden viser, de kan udtrækkes vha Perl-programmet WOSCR.pl, det tagger filen med datafelterne:
ID: postnummer fra denne WoS-CR-søgning
A1, A2: forfatternavne, A2 er den samlede forfatterstreng skjult bag websidens "Show all authors"
TI: citerede dokuments titel
SO, VL, IS, PG: Tidsskrift/Bog/Konference + bind, hæfte, første sidetal
DO: DOI
UT: Den indekserede artikles WoS-id-nummer
TC: Antal gange citeret - tallene for de forskellige citationer af samme dokument skal kumuleres manuelt.

Den taggede fil splittes med Bibliometry Toolbox > WoS_CR_split

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License